Svært sjeldne kromosom- eller genforandringer (ekstrakurs)

Ekstrakurs: På grunn av stor søknadsmengde til kurset Svært sjeldne kromosom -eller genforandringer i uke 47 har vi opprettet et ekstrakurs for samme målgruppe i uke 46, fra mandag 14. til fredag 18. november.

Kurset er fullt og det vil derfor ikke være anledning til å søke om å delta denne uken. De som allerede har søkt, vil få informasjon om kurset og innholdet.

Tjenesteytere til familier som har fått plass og som ønsker å delta, må sende inn søknad senest 14 dager før kurset begynner.