Digitalt kurs: Trippel X syndrom (15-30 år)

Målgruppe

Unge og voksne i alderen 15-30 år med trippel X syndrom og deres familier.
Kurset er endret fra et ukeskurs på Frambu, til et digitalt kurs som går over to dager, i tillegg til et sosialt treff (digitalt) mandag ettermiddag.

Se programmet for innhold i kurset og når du skal koble deg opp.

Mål for kurset

Vi ønsker å styrke deltakernes kunnskap om trippel X syndrom og det å leve med diagnosen. Det blir mulighet for å bli kjent med andre i liknende situasjon og utveksle erfaringer.

Innhold

Dette kurset gjennomføres kun digitalt, og alle som er påmeldt vil få tilsendt informasjon om oppkobling og program i forkant av kurset.

Er du ikke påmeldt, men ønsker å delta digitalt?

Ta kontakt med oss så snart som mulig.

 

 

.

.


.

Ønsker du ikke å delta på kurset? Delta i spennende undersøkelse!

.
Er du i målgruppen for dette kurset, men ønsker ikke å delta? Da vil vi gjerne at du deltar i en kontrollgruppe i et pågående forskningsprosjekt om helsegevinst av å delta på kurs. Bare ved å sammenlikne med personer som ikke deltar, kan vi undersøke om det er nyttig å delta på kurs og samlinger. Vi håper derfor du kan tenke deg å svare på et spørreskjema på nett eller papir. Det tar ca 30 minutter.

Les mer om studien her eller ta kontakt med Jarle Johannessen på telefon 23 07 56 52 eller e-post torjjoha@ous-hf.no for å få tilsendt spørreskjemaet.

.