Trippel X syndrom (15-30 år)

Målgruppe

Unge og voksne i alderen 15-30 år med Trippel X syndrom, deres familier og tjenesteytere.
Det er også et eget fagkurs den 2. november. Personer som deltar på brukerkurset er automatisk påmeldt.

Mål for kurset

Vi ønsker å styrke deltakernes kunnskap om Trippel-X syndrom og det å leve med diagnosen. Det blir mulighet for å bli kjent med andre i liknende situasjon og utveksle erfaringer.

Innhold

Se programmet for innhold alle fem dagene dette kurset varer. Det vil også være mulighet for å delta på frivillige aktiviteter på ettermiddag og kveldstid.

Hva trenger jeg å vite om kurs på Frambu?

På denne siden finner du bilder, video og informasjon om hvordan våre kurs er lagt opp. Her finner du også informasjon om reise, økonomi og andre praktiske forhold.