Unge voksne med diagnose på brygga

Turners syndrom (16 år+)

Hvem er dette kurset for?

Vi inviterer ungdom og voksne (16 år +) med Turners syndrom og deres familie til firedagers kurs på Frambu.
Dersom man har behov for å ha med seg BPA eller assistent til hjelp under oppholdet, må disse benytte eget søknadsskjema på denne siden. 

Hva ønsker vi med dette kurset?

I løpet av dette kurset ønsker vi å styrke deltakernes kunnskap om Turner syndrom og det å leve med diagnosen. Vi ønsker å styrke deltakernes helsekompetanse og mestring av sin situasjon, og ha fokus på ivaretakelse av egen helse og livskvalitet. Vi ønsker også at deltakerne skal bli kjent med andre i liknende situasjon, og få mulighet til å utveksle erfaringer med hverandre. På ettermiddag- og kveldstid er det anledning til å bli med på varierte aktiviteter og opplevelser inne og ute på Frambu. Se programmet for nærmere detaljer.

Hva trenger jeg å vite om kurs på Frambu?

Kurs på Frambu er gratis for familiene, man bor på Frambu og får måltider servert i vår spisesal.

På denne siden vil du finne mer praktisk informasjon om kurs, reise og økonomi, samt bilder og video fra tidligere kurs på Frambu.

Voksne kvinner med diagnose griller pinnebrød på brygga