Turners syndrom

Hvem er fagkurset for?

Fagkurset er rettet mot fagpersoner i skole og barnehage, og andre i det lokale hjelpeapparatet. Pårørende til personer med Turners syndrom er også velkomne til å delta på fagkurset.
Dette fagkurset gjennomføres onsdagen i brukerkurset, og planlegges gjennomført også digitalt. Familier som har plass på brukerkurset er automatisk påmeldt fagkurset.

Hva ønsker vi med fagkurset?

Vi ønsker å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen og se nærmere på utfordringer som kan påvirke skolehverdagen til personer med Turners syndrom og fagpersoner som jobber med barna. Ved å dele kunnskap om diagnosegruppen, ønsker vi å bidra til å finne de gode løsningene.

Nærmere informasjon om tider og programinnhold kommer her når det er klart.