Turners syndrom (0-16 år)

Hvem er kurset for?

Dette kurset er for barn og unge fra 0 til 16 år (barnehage- og grunnskolealder) med Turners syndrom, og deres familier. Deltakernes tjenesteytere kan søke om å delta på deler av kurset.

Hva ønsker vi med kurset? 

Vi ønsker å styrke deltakernes kunnskap om Turners syndrom, og det å leve med diagnosen. Vi vil ta opp ulike tema som er relevante ved diagnosen, både gjennom forelesninger og i mindre grupper. Vi ønsker også at deltakerne skal bli kjent med andre i liknende situasjon, og få mulighet til å utveksle erfaringer med hverandre.
På ettermiddag- og kveldstid er det anledning til å bli med på varierte aktiviteter og opplevelser inne og ute på Frambu.

Hva trenger jeg å vite om kurs på Frambu?

Kurs på Frambu er gratis for familiene, man bor på Frambu og får måltider servert i vår spisesal.
Tjenesteytere som ønsker å delta, finner mer informasjon i eget søknadsskjema på denne siden.

På denne siden vil du finne mer praktisk informasjon om kurs, reise og økonomi, samt bilder og video fra tidligere kurs på Frambu.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om kurset!