STRØMMES -Tilnærming til utfordrende atferd ved sjeldne diagnoser som omfatter utviklingshemning

Delta på dette fagkurset via strømming
På grunn av koronapandemien er alle fysiske kurs på Frambu til og med 15. mai avlyst. Så langt det er praktisk mulig, vil imidlertid fagkurs bli gjennomført via strømming. Se oppdatert program, og følg med på strømming nedenfor 16. april fra kl.09:00.

Hvis du ønsker å stille spørsmål til foreleserne kan du sende epost til video@frambu.no eller bruke chatten her.

Målgruppe:
Alle som arbeider med personer med en sjelden diagnose med utfordrende atferd. Pårørende kan også delta. 

Mål for kurset:
Å styrke tjenesteyternes kompetanse på å forstå og redusere utfordrende atferd. Vi vil blant annet ha fokus på 

  • Hvordan forstå og påvirke utfordrende atferd hos personer med en sjelden diagnose som omfatter utviklingshemning?
  • Hvordan motivere til et aktivt liv med variert innhold uten å bruke tvang eller makt?
  • Medikamentell behandling av utfordrende atferd
  • ASK som tiltak for å forebygge og redusere utfordrende atferd

Se programmet for mer informasjon. 

Les mer om fagkurs på Frambu her

Strømming:
Vi tilbyr gratis deltakelse via strømming.
Ta kontakt på video@frambu.no i god tid før fagkurset hvis du vil delta på denne måten. Praktiske spørsmål kan også rettes til sentralbordet på 64 85 60 00

Velkommen til strømming av fagkurset!