Tilnærming til utfordrende atferd ved sjeldne diagnoser som omfatter utviklingshemning

Tilnærming til utfordrende atferd ved sjeldne diagnoser som omfatter utviklingshemning

Målgruppe:
Alle som arbeider med personer med en sjelden diagnose med
utfordrende atferd. Pårørende kan også delta. 

Mål for kurset:
Styrke tjenesteyternes kompetanse på å forstå og redusere utfordrende atferd. 

Kursavgift
Det koster 500 kroner å delta på kurset på Frambu. Dette inkluderer lunsj, kaffepauser, materiell og kursbevis.

Les mer om fagkurs på Frambu her

Videokonferanse/Strømming:
For dere som ikke har anledning til å reise til Frambu, tilbyr vi deltakelse via videokonferanse eller strømming. Les mer om dette her.
Ta kontakt på video@frambu.no eller ring resepsjonen på telefon 64 85 60 00 i god tid før fagkurset hvis du vil delta på denne måten.

Velkommen til fagkurset!

 

Vil du dele dette med noen andre?