AVLYST – Utviklingshemming uten kjent årsak (5-16 år)

På grunn av korona-epidemien er alle kurs på Frambu til og med 15. mai avlyst.
Vi beklager dette.

Målgruppe
Barn og unge med utviklingshemming uten kjent årsak i grunnskolealder, 5 til 16 år, deres familier og tjenesteytere.

Mål for kurset
Vi ønsker å dele informasjon om det å leve med et barn med utviklingshemming uten kjent årsak. Vi kommer til å ha forelesninger med ulike aktuelle tema, og det vil være et tilpasset opplegg for barn og unge som er her denne uken. Vi legger til rette for at deltakerne på kurset får mulighet til å treffe andre med diagnosen og får tid til å utveksle erfaringer med andre i lignende situasjon.

 

Vil du vite mer om hva det innebærer å være på kurs på Frambu?
Her finner du informasjon om deltakelse på våre brukerkurs.