Velocardiofacialt syndrom (18+)

Målgruppe
Alle med velocardiofacialt syndrom (VCFS) over 18 år som er under utdanning, i arbeidsrettede tiltak eller i ordinært arbeid.

Mål for kurset
Vi ønsker å ha fokus på utdanning og arbeidsliv ved å lære hvilke utfordringer personer med VCFS møter. Vi ønsker at deltagerne skal se muligheter og se sine styrker, og vi vil bidra med kunnskap om sjeldne diagnoser og arbeidsliv, rettigheter og verktøy.
Ved behov for å ha med støtteperson, kontakt faglig eller administrativ koordinator ved påmelding. Kursprogrammet omfatter ikke støttepersoner.

Kursets innhold formidles gjennom felles forelesninger og i mindre grupper. Det legges opp til erfaringsutveksling.

Her kan du lese mer om kurs på Frambu