Voksne med en sjelden nevrodegenerativ sykdom som påvirker kognitiv funksjon

Målgruppe

Vi inviterer til fagkurs for tjenesteytere og fagpersoner som arbeider med voksne som har en sjelden nevrodegenerativ sykdom som påvirker kognitiv funksjon.

Mål for fagkurset

Dette fagkurset vil ha fokus på hvilke kognitive vansker som kan oppstå, tilrettelegging i hverdagen og hvilke tjenester og bistand det kan være behov for. Gjennom dette fagkurset ønsker vi å styrke deltakernes kunnskap om det å leve med en sjelden nevrodegenerativ sykdom som påvirker kognitiv funksjon.

Hva trenger jeg å vite om fagkurs?

På Frambu kan du delta på fagkurs enten ved å reise til Frambu, eller delta digitalt via Zoom fra der du er. Her kan du lese mer om våre fagkurs.