Williams’ syndrom (4-6 år)

Målgruppe
Personer med Williams’ syndrom i alderen 4 til 6 år og deres pårørende og tjenesteytere.

Mål for kurset
Å styrke deltakernes forberedelse til skolestart for barn med Williams’ syndrom. Kurset gir mulighet for å møte andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.

Hva skjer på kurset?
Barn med diagnose og deres søsken får et pedagogisk tilbud i Frambus barnehage og skole på dagtid. Det blir lagt til rette for at barna skal bli kjent med hverandre gjennom aktiviteter og utveksling av erfaringer. Pårørende og tjenesteytere deltar på forelesninger, i temagrupper og har erfaringsutveksling både formelt og uformelt. Deltakerne bor på Frambu under kurset. På ettermiddag- og kveldstid er det mulighet for ulike aktiviteter tilpasset deltakerne, organisert av Frambus aktivitetsleder. Frambus beliggenhet innbyr til mange uteaktiviteter. Klatreveggen og båtene er populære blant både store og små. Vi har fine turområder, ballbinge, lekeplass og lavvo. Inne har vi blant annet oppvarmet svømmebasseng, gymsal og aktivitetshall.

Les mer om brukerkurs på Frambu her.

Se video fra kurset her (krever passord):