Praktisk bruk av ASK

I denne delen vil du lære mer om praktisk bruk av ASK.

Trykk på hvert emne nedenfor, og beveg deg videre gjennom emnene. Når du er ferdig med et emne, kan du trykke den grønne knappen “Merk som ferdig”.