Kunnskap om lovverk og rettigheter

Det er viktig at både ledelsen og dere som underviser elever og barn med behov for ASK i skolen og barnehagen, kjenner til retten til opplæring i bruk av ASK. Dette er stadfestet i Opplæringslovens §2-16 og Barnehageloven §19i.

“Elevar som heilt eller delvis manglar funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerande kommunikasjon, skal få nytte eigna kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringa.”

Dere som jobber med personer på andre arenaer som bruker ASK-hjelpemidler bør også kjenne til FNs konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne som påpeker at man skal sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne ”søke, motta og meddele opplysninger og tanker”…”på lik linje med andre”.