Samarbeid

Samarbeid mellom ulike arenaer.

Personer med Angelmans syndrom er ofte i kontakt med mange fagpersoner på ulike arenaer.

Samarbeid er viktig slik at alle arenaer personen deltar på kan bidra i oppdatering av kommunikasjonshjelpemiddelet og opplæring i bruk av hjelpemiddelet.

Det er viktig at kommunikasjonshjelpemiddelet brukes på alle arenaer da dette er språket til personen.

Å lære av hverandre

For mange kan det å kommunisere med tegn eller grafiske symboler være både nytt og uvant. Det å se hvordan andre gjør det kan være viktig.

Det er viktig at vi bruker verbal tale samtidig som vi bruker ASK, og dette er noe man trenger å trene på å gjøre.

Både det å observere andre og trene på å bruke ASK-hjelpemidlene er viktig. Det må settes av både tid og ressurser for å få det til.

Å motivere hverandre er viktig

Daglig kommunikasjon er viktig for kunne motivere hverandre til å bruke kommunikasjonshjelpemiddelet ved at man deler de ulike fremskrittene.

Kommunikasjon mellom de ulike arenaene kan også være viktig for å informere om hovedpunkter av hva som har skjedd i løpet av dagen, kvelden eller helgen slik at det kan være lettere å forstå hva personen kommuniserer.

Ta med kommunikasjonsboka overalt

For at kommunikasjonsboka skal bli brukt må den være på alle de arenaer personen som bruker hjelpemiddelet ferdes.

Alle må hjelpe hverandre til å bruke kommunikasjonsboka.

Men man kan glemme å ta med seg kommunikasjonsboka, hva da?

Det er lov å glemme, men hjelp hverandre til å huske på å bruke den.