Hvilket ASK-verktøy skal du bruke?

Bruk det som fungerer best for personen som trenger ASK for å uttrykke seg.

Grafisk symboler kan brukes både som papirbaserte løsninger eller elektroniske løsninger. Hvilke løsninger man skal velge kan være et vanskelig valg for enkelte.

Det er viktig å ha gode diskusjoner rundt valg av system.


Holdninger

Det er viktig å ha respekt for personene som bruker ASK og gi dem muligheten til å få de rettighetene de har krav på ved å ha tilgang til ASK .

Dette er språket til personene og det er personene rundt som har ansvar for at språket er tilgjengelig og oppdatert og at alle rundt kjenner til det og bruker det.