Praktisk bruk av ASK

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er erstatning for, eller et supplement, til talespråk.

ASK er alt som hjelper en person til å kommunisere med andre. Dette kan være ved bruk av ASK-hjelpemidler, kroppsspråk, mimikk og lyder.

Tre viktige ting du må vite om ASK

1. ASK er et språk

Den aktuelle kommunikasjonsformen er ment å være personens måte å uttrykke seg på i alle sammenhenger. At kommunikasjonsformen er, eller skal utvikle seg til å bli barnets språk på lik linje med andres tale.

2. ASK må læres

Bruk av ASK læres i kommunikasjon og samhandling med gode språkmodeller på samme måte som små barn lærer å snakke med talestemmen.

3. Å lære ASK tar tid

Det tar tid å lære seg å snakke, og det tar tid og lære ASK. Tidsaspektet vil naturlig nok også påvirkes av personens kognitive forutsetninger og utfordringer.