Hvilken kommunikasjonsform og hjelpemiddel skal man velge?

En viktig forutsetning for at man skal lykkes med å lære en person med Angelmans syndrom å ta i bruk ASK, er at det er foretatt en individuell kartlegging. Personer med Angelmans syndrom har forskjellig funksjonsnivå, og hvilken kommunikasjonsløsning du skal velge må basere seg på funksjonsnivået til den enkelte. 

Det er viktig å både kartlegge kognitive og fysiske funksjoner.

En slik kartlegging vil gjøre det enklere å velge kommunikasjonsløsninger som er best egnet for den enkelte.