Det tar tid å lære seg ASK

Det tar tid å lære seg å snakke, også med bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon. Det er viktig at du bruker ASK-hjelpemiddelet sammen med personen som skal lære seg å kommunisere på en alternativ måte.

Frambu har erfaring med at det kan ta 2-3 år før personen med Angelmans syndrom selv tar i bruk ASK-hjelpemiddelet. Derfor er det viktig å være tålmodig.

Det er aldri for sent å starte med ASK. Frambu har erfaring med at voksne personer med Angelmans syndrom har fått tilgang til grafiske symboler og lært seg å kommunisere ved bruk av disse symbolene.

I videoene nedenfor får du høre fra ulike arenaer om noen utfordringer og at tålmodighet er viktig.

For Anna i eksempelet nedenfor tok det flere måneder før gjennombruddet kom.

Utfordringer med å bruke kommunikasjonsboka i det daglige

Noen ganger er det ofte det praktiske som er utfordringen, som for eksempel det å huske å ta med seg kommunikasjonsboka, hente den frem og bruke den.

Det er lurt å trene på dette og å ha fokus på kommunikasjonsboka helt fra starten.