Praktiske måter å bruke ASK

Tegn og symboler kan gi mulighet for å kommunisere med personer som ikke kan tolke kroppsspråket så godt, og gir mange flere muligheter for å kommunisere.

Bruk av tegn og symboler gir en unik mulighet for å snakke om hendelser i fortid og fremtid og om personer som ikke er tilstede.

I videoene under kan dere høre flere gode eksempler på praktisk bruk av ASK.

Snakke med lillebror ved matbordet

Forberede seg til nye ting, og å snakke om hva man er opptatt av