Dette er viktig for å lykkes med ASK

Det er viktig at de som skal være sammen med ASK-brukeren:

1. Kjenner vedkommendes kommunikasjonsløsning (ASK-hjelpemiddel)

2. Har tro på at han eller hun kan snakke ved bruk ASK – løsningen

3. Har forståelse av hvor viktig det er å få uttrykt seg