Kommunikasjonsboka

Foreldrene til Anna forteller litt om hvordan de startet med boka.

Bruk av kommunikasjonsboka

Her ser vi et eksempel på hvordan boka brukes som kommunikasjon, ikke bare som et hjelpemiddel til å be om noe/få noe.

Ved å bruke kommunikasjonshjelpemidler har du muligheten til å kommunisere om noe som har hendt tidligere, eller noe dere kanskje kan gjøre på et annet tidspunkt.

Fleksibel bruk av kommunikasjonsboka

Det er flere måter å kommunisere på. Du skal ikke kreve at personen bruker et bestemt ASK-hjelpemiddel dersom personen uttrykker seg på andre måter.

Personer med Angelmans syndrom har ofte vært kjent for å bruke kroppsspråk aktivt (ofte kalt “Angelmans-språket”).

Kroppsspråket kan variere sterkt fra person til person, og tolkninger skjer som regel på bakgrunn av det som skjer der og da. Den enkelte kan uttrykke seg meget variert og sammensatt gjennom for eksempel gester, blikk, lyder, håndledelse osv. Det er viktig at dette språket fortsetter å være en sentral del av kommunikasjonen til personer med Angelmans syndrom.

Personer som ikke har behov for ASK-hjelpemidler uttrykker seg på mange forskjellige måter når de kommuniserer. Dette gjør også de som bruker ASK-hjelpemidler.

Både kroppsspråk, lyder, ansiktsuttrykk, peking etc. kan brukes i stedet for, og i samhandling med, grafiske symboler.

Spesielt er dette viktig i overgang fra et kommunikasjonshjelpemiddel til et annet. For eksempel om man går fra bruk av tegn-til-tale over mot grafiske symboler.

Vi skal fortsatt reagere på personenes bruk av tegn, og ikke kreve bruk av grafiske symboler. Personen bruker den kommunikasjonsformen de ønsker og opplever som riktig.

Men det er viktig at kommunikasjonspartneren er aktiv i kommunikasjonen og alltid bruker ASK-hjelpmidlet.

Fordel hvis personen som har behov for ASK-hjelpemiddel kjenner de som de skal kommunisere med

Både det å kjenne den personen som bruker kommunikasjonshjelpemiddelet og at personen kjenner deg, kan være viktig for kommunikasjonen.

Enkelte personer har egne måter å peke på og bekrefte på som gjør at det kan være utfordrende å kommunisere med de om man ikke kjenner de, selv om man har grafiske symboler.

For enkelte er det også viktig å vite at den personen man er sammen med faktisk er interessert i å kommunisere med deg og forstår deg.

Mange personer med kommunikasjonsutfordringer opplever noen ganger at folk ikke tror de kan kommunisere. Dette kan medføre at de slutter å kommunisere fordi de tror det ikke nytter.

Kommunikasjonsboka hjelper oss til å forstå

Når man kjenner en person godt så kan tolkning av kroppsspråk og peking fungere godt i kommunikasjonen.

Men det forutsetter at det dere ønsker å prate om enten er kjent for begge personene, eller er i nærheten (og er konkret) slik at man kan hente det eller peke på det.

Kommunikasjon kan bestå av mye mer en det dere har i umiddelbar nærhet. Det kan for eksempel være opplevelser begge parter kjenner til. Det er da viktig å ha tegn eller symboler tilgjengelig slik at dere kan snakke om flere temaer, opplevelser eller følelser.