Kartlegging

Som nevnt innledningsvis er det viktig med kartlegging. Når det gjelder Angelmans syndrom må du bruke intervju med nærpersoner og observasjon i tillegg til andre kartleggingsverktøy. 

Det er viktig å være oppmerksom på at overganger er sårbare faser for brukere av ASK. For eksempel overgangen fra barnehage til skole.

Ved overganger er det viktig at dere, i tillegg til å innhente informasjon om personen med Angelmans syndrom, også innhenter kunnskap om det som er gjort tidligere og kunnskap om personens ASK-hjelpemiddel.

Hør spesialpedagog Randi Sakshaug fortelle om sine observasjoner av Anna i barnehagen og hvordan dette dannet utgangspunkt for arbeidet med ASK når Anna begynte på skolen.

Motivasjon til