Motivasjon til å ta i bruk ASK

Når ASK skal tas i bruk er det viktig at personen får tilgang til viktige ord og begrep som motiverer for bruk av språket/ASK.

Ord og begrep som han eller hun er motivert for å bruke, knyttet til aktiviteter, gjenstander eller tema han eller hun ønsker å snakke om.

Hør en konkret erfaring spesialpedagogen til Anna gjorde, om et begrep som var viktig for Anna å kunne uttrykke.

ASK må læres på lik linje som annet språk

Å lære å snakke handler om motivasjon, at man kan snakke om det man er opptatt av.

Det gjelder også når man skal lære å snakke ved bruk av en eller flere former for ASK.