Hva er ASK?

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er en felles betegnelse for de tallrike uttrykksmåter og kommunikasjonsmåter et individ kan kommunisere på og med, dersom talespråket ikke er tilstrekkelig.

Det kan være alt fra mimikk, kroppsspråk, lyder, peking med hånd/øyne, håndtegn eller bruk av grafiske tegn.

Grafiske tegn kan benyttes både papirbasert i form av for eksempel enkeltsymbol, tematavler eller kommunikasjonsbøker, men også høyteknologiske hjelpemidler som talemaskiner, og andre digitale verktøy med spesielt utviklede kommunikasjonsprogram.

Les mer om ASK her.