Kurs for familier til barn med en sjelden diagnose (0-3 år)

Publisert: 13. november 2019

Fra 9. til 13. mars arrangerer vi kurs for barn med en av Frambus diagnoser i alderen 0 til 3 år (født i 2017-2019) og deres familier. Familier som har barn med diagnoser som ikke har egne diagnosespesifikke kurs i 2020 vil bli prioritert. Søknadsfristen er 13. januar. Tjenesteytere til barn som får plass på kurset, kan også søke om å delta.

I løpet av denne uken ønsker vi å øke foreldrenes kunnskap om barnets diagnose og ferdigheter, samt å styrke foreldrene i omsorgsrollen. Vi vil ta opp ulike viktige tema i forelesninger og gruppesamtaler, som blant annet samspill og kommunikasjon, motorisk utvikling og stimulering, spesialpedagogiske rettigheter i barnehagen, familieliv og søsken. Se programmet for kurset for nærmere detaljer. Kurset er rettet mot hele familien, og i løpet av oppholdet vil det også være tid til erfaringsutveksling, formelt og uformelt,  og til å bli kjent med andre i lignende situasjon. Barn med diagnose og deres søsken vil få et tilpasset tilbud i vår skole/barnehage, og på ettermiddagen er det mulighet for aktiviteter for hele familien.

Du kan lese mer, og søke om plass på kurset her. 

 

 

 

 

Vil du dele dette med noen andre?