Kurs om migrasjonsforstyrrelser

Frambu arrangerer kurs for personer med en migrasjonsforstyrrelse, deres familier og tjenesteytere fra 25. til 29. mai. Kurset er for personer i alle aldre, og deler av programmet tilpasses søkernes oppgitte behov og ønsker, samt alder. Kurset tilbyr et faglig program tilpasset målgruppen og er en møteplass for personer som er i en liknende situasjon. Det vil også være et eget fagkurs i kurset. Søknadsfristen er 30. mars.

På ankomstdagen blir man kjent med hverandre og med Frambu, og programmet retter seg mot både barn og voksne med diagnosene og deres familier. Utover i uken vil det være forelesninger, grupper og aktiviteter tilpasset alle deltakere. Programmet tar for seg viktige tema og  problemstillinger, basert på det som beskrives i søknadene, samt ønsker og erfaringer rundt de aktuelle diagnosene. Aktuelle diagnoser på dette kurset er:

  • Heterotopier
  • Lissencefali
  • Miller-Diekers syndrom
  • Porencefali
  • Polymicrogyri
  • Schizencefali
  • Andre migrasjonsforstyrrelser

Her finner du søknadsskjema og kan lese mer om dette brukerkurset

 

Vil du dele dette med noen andre?