Migrasjonsforstyrrelser (alle aldre)

Migrasjonsforstyrrelser (alle aldre)

Målgruppe
Personer i alle aldre med en migrasjonsforstyrrelse, deres familier og tjenesteytere. Aktuelle diagnoser er:

  • Heterotopier
  • Lissencefali
  • Miller-Diekers syndrom
  • Porencefali
  • Polymicrogyri
  • Schizencefali
  • Migrasjonsforstyrrelser og andre migrasjonsforstyrrelser

Mål for kurset
Vi ønsker å styrke deltakernes kunnskap om migrasjonsforstyrrelser og gi informasjon om å leve med en sjelden diagnose. Deltakerne på kurset får mulighet til å treffe og utveksle erfaringer med andre med en migrasjonsforstyrrelse.
En av dagene i kurset er det Fagkurs.

Har du spørsmål om hvordan det er å delta på kurs på Frambu?
Les mer om hvordan det kan være på brukerkurs her.

Vil du dele dette med noen andre?