Arbeider du med barn og unge som har en sjelden diagnose som medfører fysisk funksjonstap?

Publisert: 22. desember 2020

Tirsdag 16. februar holder vi et digitalt fagkurs for deg som jobber som helsesykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, pedagog eller assistent til barn og unge med sjeldne diagnoser som medfører fysisk funksjonstap. Fagkurset er gratis og vil bestå av korte forelesninger og samtaler. Det vil bli anledning til å stille spørsmål og diskutere med fagpersonene på Frambu og andre deltakere. Påmeldingsfristen er 14. februar. 

Aktuelle diagnoser er

• Ataxia telangiectasia
• Friedreichs ataksi
• Duchennes muskeldystrofi

Detaljert program for dagen og påmelding finner du i vår kurskalender under fagkurset Å møte barn og ungdom som har en sjelden diagnose som medfører økende fysisk funksjonstap

Har du spørsmål til dette fagkurset, ta gjerne kontakt med oss.

 

Velkommen til fagkurs!

 

Vil du dele dette med noen andre?