Digitalt fagkurs: Å møte barn og ungdom som har en sjelden diagnose som medfører økende fysisk funksjonstap

Se opptak fra kurset her:

Hvordan bør vi møte barn og unge med sjeldne diagnoser som gir økende fysisk funksjonstap?

Målgruppe

Helsesykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pedagoger, assistenter og andre som i sin jobb møter barn og unge som har en sjelden diagnose som medfører økende fysisk funksjonstap.

Eksempel på aktuelle diagnoser er

  • ataxia telangiectasia
  • Friedreichs ataksi
  • Duchennes muskeldystrofi
  • o.l.
Innhold

Kurset vil bestå av korte forelesninger og samtaler og det vil bli anledning til å stille spørsmål og diskutere med fagpersonene på Frambu og andre deltakere.
.

Påmelding

Når du har meldt deg på, vil du få bekreftelse på e-post.
Dagen før kurset vil du få en ny e-post med lenke til kurset., som vil bli gjennomført via Zoom.