Kurs for barn med en sjelden diagnose i alderen 4 til 6 år

Publisert: 1. oktober 2019

Fra 3. til 7. februar 2020 arrangerer vi kurs for barn mellom 4 og 6 år som har en av diagnosene Frambu jobber med. Kurstilbudet er rettet mot hele familien. Foresatte deltar i forelesninger og gruppesamtaler, mens barn med diagnose og søsken får et tilasset tilbud i Frambus barnehage eller skole. Søknadsfristen er 2. desember.

I løpet av kurset vil vi ta opp ulike tema som mestring og sosial deltakelse, å samtale med barnet og å gi informasjon til andre om diagnosen, genetikk og hverdagsmedisin, ernæring, motorisk ivaretakelse, rettigheter og muligheter i barnehage og skole. I tillegg til faglig informasjon og kunnskapsformidling, vil det legges til rette for sosialt samvær  og aktiviteter på ettermiddag og kveldstid.

Tjenesteytere rundt barnet/familien kan også søke om å delta på deler av kurset.

Her finner du mer informasjon om dette kurset.

Det vil også være et eget fagkurs denne uken som heter Å ha en sjelden diagnose og begynne på skolen.

 

 .

Vil du dele dette med noen andre?