Barn med en sjelden diagnose (4-6 år)

Barn med en sjelden diagnose (4-6 år)

Målgruppe
Barn med en av Frambus diagnoser i alderen 4-6 år (født 2014-2016) og deres familier. Familier som har barn med diagnoser som ikke har egne diagnosespesifikke kurs i 2020 vil bli prioritert. Hvis du lurer på om en diagnose er aktuell for dette kurset, ta kontakt med faglig koordinator.
Tjenesteytere til familiene på kurs kan søke om å delta på deler av kurset.

Mål for kurset
Å øke foreldrenes kunnskap om barnets diagnose og ferdigheter og styrke foreldrene i omsorgsrollen. Vi ønsker å gi foreldrene økt medvirkningskompetanse ovenfor tjenesteapparatet.

Her kan du lese mer om å delta på våre brukerkurs

 

 

Vil du dele dette med noen andre?