Kurs for barn og unge med overvekstsyndromer-AVLYST

Publisert: 23. februar 2020

Kurset er dessverre avlyst pga. koronapandemien. Fra 8. til 12. juni arrangerer vi kurs for barn og unge mellom 5 og 16 år med ulike overvekstsyndromer, samt deres familier. Tjenesteytere kan også søke om å delta.  Vi har som mål å øke kunnskapen om ulike helsemessige forhold og om hvordan kognitive funksjoner som språk, læring og sosial samhandling kan påvirke skolehverdagen. Vi ønsker samtidig å legge til rette for å treffe andre og utveksle erfaringer rundt det å leve med et overvekstsyndrom. Søknadsfristen er 3. april.

Barn og unge med diagnose og deres søsken vil få et tilpasset opplegg i vår skole og barnehage på dagtid. Foreldre og tjenesteytere vil delta  på forelesninger og i temagrupper. Vi vil blant annet ha fokus på kognitiv utvikling og læring, spesialpedagogiske rettigheter og muligheter, fysisk ivaretakelse, sosial kompetanse og psykisk helse. Vi vil også snakke om hverdagsmedisin, hvordan informere andre om den sjeldne diagnosen, å leve med en synlig diagnose, familieliv og flere andre viktige tema. I tillegg vil det legges til rette for familiene å bli kjent med hverandre på ettermiddag- og kveldstid, og man kan velge å delta på ulike aktiviteter.

Hvis du vil vite mer om kurset, eller ønsker å søke om å delta, kan du lese mer om kurset og aktuelle diagnoser her.

Vil du dele dette med noen andre?