Digitalt fagkurs om helsekompetanse og navigering i helsetjenesten

Publisert: 12. oktober 2023

Torsdag 14. desember 2023 kan du følge et innholdsrikt og nyttig fagkurs om helsekompetanse ved sjeldne diagnoser. Forskning, erfaringer og samarbeid med helsetjenesten presenteres fra flere innfallsvinkler, med ulike perspektiver på hva helsekompetanse innebærer.
Fagkurset varer i to timer, og det er gratis å delta. Vi ønsker å nå deg som er tjenesteyter, helse- og sosialpersonell, person med sjelden diagnose, pårørende og andre som ønsker mer kunnskap om helsekompetanse.

Vil du vite mer om fagkurset? 

Dette digitale fagkurset blir gjennomført som en direktesending fra studio på Frambu. Du kobler deg opp på egen pc fra kl. 12.45. Programmet starter kl. 13.00 og varer til kl. 15.00. Det er gratis å følge sendingen, men du må melde deg på.

Se vår kurskalender for detaljert program, praktisk informasjon og påmelding. 

 

Vi håper du ønsker å følge fagkurset “Helsekompetanse og navigering i helsetjenesten” torsdag 14. desember kl. 13.00! 

 

Om arrangørene:

Fagkurset arrangeres av Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser i samarbeid med

  • Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse ved Oslo universitetssykehus (NK LMH)
  • Universitetet i Oslo (UiO)
  • Lærings- og mestringssenteret for barn ved Oslo universitetssykehus
  • Senter for sjeldne diagnoser ved Oslo universitetssykehus (SSD)
  • Nettverk for forskning om funksjonshemming ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet

 

 

 

 

Vil du dele dette med noen andre?