Digitalt fagkurs om sjeldne diagnoser og nevroutviklingsforstyrrelser

Publisert: 19. februar 2024

Onsdag 22. mai 2024 skal Frambu ha fagkurs om sjeldne diagnoser og nevroutviklingsforstyrrelser. Vi ønsker å styrke deltakernes kunnskap om diagnosene, snakke om hvordan forskjellige sjeldne diagnoser kan ha ulike profiler innenfor nevroutviklingsforstyrrelser, og at dette kan påvirke hvilke tiltak og tilrettelegginger vi setter i verk.

På programmet står blant annet:

  • diagnostisere nevroutviklingsforstyrrelser hos personer med en sjelden diagnose
  • kognitive vansker ved sjeldne diagnoser
  • autismespektervansker ved sjeldne diagnoser
  • andre nevroutviklingsforstyrrelser ved sjeldne diagnoser

Vi avslutter fagkurset med en panelsamtale.
Fagkurset varer fra 09.00 til 16.00 og gjennomføres kun digitalt. Det er gratis å delta, men du må melde deg på for å få tilsendt lenke til oppkobling. Fagkurset er rettet mot fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med personer med sjeldne diagnoser og nevroutviklingsforstyrrelser. Pårørende er også velkomne til å delta.

Her kan du finne program for dagen og påmelding til fagkurset.

 

Vil du dele dette med noen andre?