Er du forelder eller søsken til en voksen person med sjelden diagnose?

Publisert: 11. november 2022

Frambu inviterer til samling for pårørende til voksne med en av Frambus diagnoser 6. og 7. mars 2023. Målet med kurset er å styrke pårørendes mestring av sin rolle og situasjon. Vi vil blant annet ha fokus hvordan pårørende kan ta vare på egen helse og livskvalitet i et livsløpsperspektiv. Søk innen 9. januar hvis du vil være med!

Det blir forelesninger og gruppesamtaler på dagtid, og tilbud om aktiviteter og mulighet for sosialt samvær og erfaringsdeling på ettermiddag og kveld.

Det er gratis å delta på samlingen, og måltider og overnatting blir dekket.

Det er også mulig å delta digitalt på dagtilbudet hvis man ikke har anledning til å komme til Frambu.

Les mer om kurset og hvordan du kan melde deg på her

Velkommen til kurs for pårørende! 

.

Vil du dele dette med noen andre?