Samling for pårørende til voksne med en av Frambus diagnoser

Hvem er kurset for?

Dette todagers kurset er et tilbud til foreldre, søsken og partnere (18+) til voksne med en av diagnosene Frambu har spesiell kunnskap om.

Hva ønsker vi med dette kurset?

Gjennom dette kurset er målet å øke helsekompetansen og styrke pårørendes mestring av sin rolle og situasjon. Vi ønsker å ha fokus på ivaretakelse av egen helse og livskvalitet i et livsløpsperspektiv for pårørende.

Hva trenger jeg å vite om kurs på Frambu?

På denne siden vil du finne mer praktisk informasjon om kurs, reise og økonomi, samt bilder og video fra tidligere kurs på Frambu.

Mer informasjon og søknadsskjema til dette kurset kommer i god tid før kursstart.