Fagkurs om 16p11.2 delesjonssyndrom og nevroutviklingsforstyrrelser

Publisert: 27. juli 2020

Deltakere på kurs på Frambu

Torsdag 12. november ønsker vi velkommen til fagkurs på Frambu. Kurset er rettet mot deg som jobber med personer mellom 0-18 år med diagnosen, og vi ønsker blant annet å dele informasjon om forskning, overvekt, risiko for psykose, samt tilrettelegging i skole og barnehage. Pårørende kan også melde seg på fagkurset.

I programmet for kurset kan du se hvilke tema som vil bli tatt opp i forelesningene. Program, påmelding og flere detaljer om fagkurset 16p11.2 delesjonssyndrom og nevroutviklingsforstyrrelser finner du her. Du kan delta på Frambu, eller ta kontakt med oss for å delta via strømming eller videokonferanse. Kurset er et samarbeid mellom NevSom og Frambu.

 

Vil du dele dette med noen andre?