Fagkurs om CANVAS (cerebral ataksi med nevropati og bilateral vestibulær arefleksi syndrom)

Publisert: 13. juni 2024

Frambu seen from above

Tirsdag 15. oktober holder Frambu fagkurs om cerebral ataksi med nevropati og bilateral vestibulær arefleksi syndrom (CANVAS). Fagkurset er rettet mot helsepersonell og andre fagpersoner, for eksempel logopeder og sosionomer i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Personer med diagnosen og pårørende ønskes også velkommen til å delta på dette fagkurset. Påmeldingsfristen 5. oktober gjelder for oppmøte på Frambu, du kan melde deg på digital deltakelse frem til fagkurset starter.

I løpet av denne dagen vil det være forelesninger om; hvordan navigere i hjelpeapparatet, å leve med en diagnose, dysartri og dysfagi ved CANVAS, tilrettelegging for aktivitet, oppfølging og erfaring med trening, og medisinsk informasjon om diagnosen.

I påmeldingen velger du om du vil delta på Frambu eller digitalt.

Her kan du lese mer om programmet og melde deg på. 

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål! 

 

Vil du dele dette med noen andre?