Fagkurs om kognitiv funksjonsnedsettelse ved sjeldne diagnoser som medfører sammensatte medisinske utfordringer og/eller fremadskridende forløp

Publisert: 13. februar 2024

Er du fagperson som arbeider med barn med diagnoser i målgruppen? Dette fagkurset om kognitiv funksjonsnedsettelse ved sjeldne diagnoser som medfører sammensatte medisinske utfordringer og/eller fremadskridende forløp, gjennomføres både digitalt og på Frambu den 24. april 2024. Fagkurset er også relevant for pårørende. Vil du komme til Frambu er påmeldingsfristen 14. april. Du kan melde deg på digital deltakelse helt frem til fagkurset begynner.

Vil du vite mer?

Fagkurset varer fra 09.00 til 15.45, og tar for seg ulike tema som blant annet:

  • Barnedemens eller utviklingshemming?
  • Barnepalliasjon -ivaretakelse av hele familien
  • Språk, tale og alternativ og supplerende kommunikasjon
  • Å forstå barnet: Atferdsuttrykk, tilstandsplan og lik praksis
  • Hjelperrollen -etiske betraktninger

Mer praktisk informasjon, programtider og påmelding finner du i Frambu sin kurskalender.

Familier som deltar på ukens kurs er automatisk påmeldt. Fagkurset er et samarbeid mellom Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser og Leve NÅ -enhet for samhandling, livskvalitet og lindring.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål, og velkommen til fagkurs! 

 

 

 

 

Vil du dele dette med noen andre?