Fagkurs om sjelden nevrodegenerativ sykdom som påvirker kognitiv funksjon

Publisert: 7. mars 2022

Mandag 23. mai 2022 inviterer vi til fagkurs for fagpersoner og tjenesteytere som jobber med voksne med sjelden nevrodegenerativ sykdom som påvirker kognitiv funksjon. Kurset vil ha fokus på hvilke kognitive vansker som kan oppstå, tilrettelegging i hverdagen og hvilke tjenester og bistand det kan være behov for.

Det er mulig å delta fysisk på Frambu eller digitalt. Hvis du vil delta på Frambu, er påmeldingsfristen 13. mai. Det er ingen påmeldingsfrist ved digital deltakelse. Deltakelse på Frambu inkluderer lunsj og kaffepauser og koster kr 500. Digital deltakelse er gratis.

Tema denne fagdagen er blant annet:

  • Demensutvikling og Psykisk lidelse og atferd ved demens
  • Sjeldne arvelige sykdommer som gir tidlig demens- medisinske aspekter
  • Pårørendeperspektivet
  • Teknologi og hjelpemidler som kan gi trygghet og mestring og stimulere til aktivitet og deltakelse
  • Hvilken hjelp finnes?

Med forbehold om endringer i oppsatt program

 

Mer informasjon om innhold og påmelding finner du her:

Fagkurs: Voksne med en sjelden nevrodegenerativ sykdom som påvirker kognitiv funksjon

 

Velkommen til fagkurs! 

 

Vil du dele dette med noen andre?