Forsker på overgangen til voksenlivet

Publisert: 28. januar 2021

Tre unge voksne på Frambu

Hvordan opplever unge voksne det å leve med langvarige helseutfordringer i overgangen til voksenlivet? Dette forsker OsloMet, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse og Frambu på akkurat nå.

Hvordan er det å være ung voksen med kronisk sykdom i overgangen til voksenlivet? Hvordan er livskvaliteten? Hva med utdanning og arbeid? Og hva fylles fritiden med?

ForskningsprosjektetÅ vokse opp med langvarige helseutfordringer – påvirkning på livet som ung voksen” undersøker dette nærmere. Målet er å få økt kunnskap om hvordan unge voksne med ulike diagnoser erfarer det å leve med en langvarig helseutfordring eller funksjonsnedsettelse som medfører behov for tilrettelegging og tjenester i overgangen til voksenlivet. For å få mer kunnskap, har prosjektgruppa blant annet intervjuet en rekke unge voksne mellom 18 og 29 år om temaer som livskvalitet, utdanning, arbeid, familieliv og fritid. 

Les mer om forskningsprosjektet her.
.

.

Vil du dele dette med noen andre?