Forsker på overgangen til voksenlivet

Publisert: 10. desember 2020

Tre unge damer på Frambu

Hvordan opplever unge voksne med langvarige helseutfordringer overgangen til voksenlivet? Dette forsker OsloMet på akkurat nå, sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse og Frambu. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med unge voksne med en sjelden diagnose eller funksjonsnedsettelse som vil dele erfaringene sine med oss. Noe for deg eller noen du kjenner? Les mer om prosjektet og hvordan man kan delta her. 

Hvordan er det å være ung voksen med kronisk sykdom i overgangen til voksenlivet? Hvordan er livskvaliteten? Hva med utdanning og arbeid? Og hva fylles fritiden med?

ForskningsprosjektetÅ vokse opp med langvarige helseutfordringer – påvirkning på livet som ung voksen” undersøker dette nærmere. Målet er å få økt kunnskap om hvordan unge voksne med ulike diagnoser erfarer det å leve med en langvarig helseutfordring i overgangen til voksenlivet.  

Prosjektet gjennomføres ved OsloMet. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse og Frambu er samarbeidspartnere i prosjektet. 

Hjelp oss gjerne å komme i kontakt med aktuelle informanter!

Hvem kan delta?

Vi ønsker å komme i kontakt med unge voksne mellom 18 og 29 år som har vokst opp med en langvarig helseutfordring eller funksjonsnedsettelse, har behov for tilrettelegging og tjenester og er samtykkekompetente.Vi er spesielt interessert i å komme i kontakt unge voksne med nedsatt bevegelighet/funksjon som følge av diagnoser som for eksempel spinal muskelatrofi, Duchennes muskeldystrofi, ryggmargsbrokk, epilepsi-relaterte tilstander og liknende.

Hva må man gjøre? 

Deltakerne vil bli invitert til et intervju om temaer som livskvalitet, utdanning, arbeid, familieliv og fritid. Det gjøres lydopptak av samtalen. Hvis det lar seg gjøre, vil intervjuet foretas ansikt til ansikt. Hvis ikke, vil det gjennomføres digitalt 

Vil du vite mer eller delta?

Ta kontakt med sosionom Una Stenberg på Frambu ust@frambu.no eller telefon 952 17 206 eller doktorgradsstipendiat Anurajee Rasalingam ved OsloMet på anrasa@oslomet.no eller telefon 913 31 507.

Vil du dele dette med noen andre?