Forsker på overgangen til voksenlivet

Publisert: 28. januar 2021

Tre unge voksne på Frambu

Hvordan opplever unge voksne det å leve med langvarige helseutfordringer i overgangen til voksenlivet? Dette forsker OsloMet, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse og Frambu på akkurat nå. I den forbindelse ønsker vi å komme i kontakt med unge voksne med en sjelden diagnose eller funksjonsnedsettelse som vil dele erfaringene sine med oss. Noe for deg eller noen du kjenner? Les mer om prosjektet og hvordan du kan bidra her.

Hvordan er det å være ung voksen med kronisk sykdom i overgangen til voksenlivet? Hvordan er livskvaliteten? Hva med utdanning og arbeid? Og hva fylles fritiden med?

ForskningsprosjektetÅ vokse opp med langvarige helseutfordringer – påvirkning på livet som ung voksen” undersøker dette nærmere. Målet er å få økt kunnskap om hvordan unge voksne med ulike diagnoser erfarer det å leve med en langvarig helseutfordring eller funksjonsnedsettelse som medfører behov for tilrettelegging og tjenester i overgangen til voksenlivet. Les mer om prosjektet her..
Vi trenger mer kunnskap om unge voksnes hverdag

For å få mer kunnskap, trenger vi å komme i kontakt med flere unge voksne mellom 18 og 29 år som har vokst opp med en langvarig helseutfordring eller funksjonsnedsettelse, har behov for tilrettelegging og tjenester og er samtykkekompetente. Vi er spesielt interessert i å komme i kontakt med unge voksne med nedsatt bevegelighet/funksjon som følge av diagnoser som for eksempel spinal muskelatrofi, Duchennes muskeldystrofi, ryggmargsbrokk, epilepsi-relaterte tilstander og liknende.

Vi håper du vil dele erfaringene dine med oss eller tipse andre som kan være aktuelle om prosjektet!

Hva må man gjøre? 

Unge voksne i målgruppe som ønsker å delta, vil bli invitert til et intervju om temaer som livskvalitet, utdanning, arbeid, familieliv og fritid. Intervjuet vil foregå digitalt, og det vil bli gjort lydopptak av samtalen.

Vil du vite mer eller delta?

Ta kontakt med sosionom Una Stenberg på Frambu ust@frambu.no eller telefon 952 17 206 eller doktorgradsstipendiat Anurajee Rasalingam ved OsloMet på anrasa@oslomet.no eller telefon 913 31 507 hvis dette kan være noe for deg eller noen du kjenner.

.

.

Vil du dele dette med noen andre?