Frambu oppretter brukerråd. Har du forslag til representanter?

Publisert: 13. mai 2022

Foto av personer som snakker sammen

Frambu er opptatt av brukermedvirkning og praktiserer dette på flere nivåer. Nå ønsker vi å styrke den systematiske brukermedvirkningen og dialogen mellom kompetansesenteret og senterets brukere ytterligere. Som ledd i dette foreslår vi å opprette et brukerråd som skal diskutere Frambus tjenester på et overordnet nivå for å sikre at disse har god kvalitet og er relevante for Frambus brukergrupper.

.
Brukerrådet skal ikke erstatte noe av den eksisterende brukermedvirkningen ved Frambu, men styrke brukermedvirkningen på tjenesteområde-nivå, som er merket med blått i illustrasjonen under.
.

Figur som viser de ulike nivåene av brukermedvirkning på Frambu.
.
Hva skal brukerrådet gjøre?

Brukerrådet vil møtes to ganger i året og skal ivareta og fremme brukerperspektivet i planleggingen av de ulike tjenestene Frambu tilbyr ved å

  • drøfte og gi råd til Frambus ledelse i strategisk viktige saker og prosesser
  • delta i utformingen av virksomhetsplaner på et tidlig tidspunkt
  • delta i planleggingen av programmet for den årlige Frambukonferansen
  • videreutvikle brukermedvirkningen ved Frambu etter behov

Les mer om brukerrådet her
.

Hvordan skal brukerrådet settes sammen?

Brukerrådet skal bestå av mellom seks og ni representanter og gjenspeile bredden i Frambus brukergrupper, for eksempel

  • to-tre representanter for ungdom/unge voksne med en av diagnosene Frambu jobber med
  • to-tre representanter for voksne/eldre med en av diagnosene Frambu jobber med
  • to-tre foreldre-/pårørenderepresentanter til personer med en av diagnosene Frambu jobber med
    .
Har du forslag til kandidater?

Forslag til kandidater kan sendes inn her innen 23. mai 2022.
.

Har du spørsmål om Frambus brukermedvirkning?

Kontakt avdelingsleder Maria Elind på telefon 918 50 489 eller e-post til mel@frambu.no.

.

.

Vil du dele dette med noen andre?