Hva er Frambukonferansen og hvorfor bør du delta?

Publisert: 5. mai 2023

Samtale med symboler og tegn

Torsdag 1. juni arrangeres Frambukonferansen 2023, en årlig konferanse som i år har temaet “Sjelden kommunikasjon -å forstå og bli forstått”.

Årets Frambukonferanse henvender seg til forskere, lærere, spesialpedagoger, logopeder og andre fagfolk som møter mennesker med en sjelden diagnose og en kommunikasjonsvanske i sitt daglige virke. Vi håper også mennesker som har en sjelden diagnose og familiene deres vil finne konferanseprogrammet relevant og interessant.
Frambukonferansen er samtidig aktuell for politikere, journalister og andre som er engasjert i dette feltet.

Hva er Frambukonferansen og hvorfor bør du delta?

Språk er grunnleggende viktig for oss mennesker. Språket gir oss muligheter til å formidle behov, men også til å etablere og vedlikeholde sosial kontakt. Samtidig er språk en viktig del av identiteten vår. Mange mennesker med en sjelden diagnose har utfordringer med kommunikasjon, språk og tale. Slike utfordringer kan legge store begrensninger på livsutfoldelse og deltakelse på mange arenaer, og dermed også på livskvaliteten. I tillegg kan vanskene medvirke til at grunnleggende menneskerettigheter ikke blir ivaretatt.

Gjennom faglige bidrag, samtaler og personlige historier vil vi forsøke å svare på disse spørsmålene:

• Hvor vanlig er språk- og kommunikasjonsforstyrrelser hos mennesker med sjeldne diagnoser?
• Hvilke følger kan slike forstyrrelser gi?
• Hvordan kan disse forstyrrelsene avhjelpes?
• Hvordan kan dagens teknologiske utvikling bidra til å gjøre effekten av disse forstyrrelsene mindre?

Du kan delta enten digitalt eller komme til Frambu denne dagen. Hvis du ønsker å komme til Frambu, må du melde deg på innen 24. mai. Påmelding til digital deltakelse er åpen helt frem til samme dag.

Se detaljert program og påmelding her i vår kurskalender. 

 

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

Vi håper du ønsker å delta på Frambukonferansen 2023! 

 

Kommunikasjon og samtale med bruk av Ipad

Vil du dele dette med noen andre?