Webinar: Hvorfor er helsekompetanse så viktig?

Publisert: 28. april 2023

Bli med på webinar fredag 12. mai fra kl. 11.00 til 12.00 hvor tema er helsekompetanse og hvordan vi kan jobbe for å styrke brukere, pasienter og pårørendes helsekompetanse. Er du opptatt av helsefremming, sykdomsforebygging og hvordan vi som jobber i helsetjenesten på best mulig måte kan legge til rette for å økt helsekompetanse? Eller lurer du på hvorfor helsekompetanse er viktig?  Da kan dette lunsjwebinaret være noe for deg.

I webinaret møter vi Una Stenberg som både forsker på og til daglig jobber med å styrke helsekompetanse hos mennesker med sjeldne diagnoser og deres pårørende. Med seg har hun brukerrepresentantene Camilla Pedersen og Christian Arneberg. De vil dele sine tanker om hvordan de forstår helsekompetanse, og om hvordan de ønsker å bli møtt i helsetjenesten. Anita Røyneberg Alvheim og Hilde Blindheim Børve, begge spesialrådgivere ved NK LMH, vil avrunde webinaret med sine refleksjoner om hvorfor helsekompetanse er et så sentralt begrep i helsepedagogikken.
Les mer og delta gratis ved å følge lenken under.

Lenke til webinaret finner du her i vår kurskalender. 

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål, vel møtt til webinar!

 

Vil du dele dette med noen andre?