Jobber du med barn og unge med 16p11.2 delesjon?

Publisert: 24. januar 2024

Tirsdag 14. mai 2024 holder Frambu digitalt fagkurs om 16p11.2 delesjon. Fagkurset er rettet mot fagpersoner i skole og barnehage og andre i det lokale hjelpeapparatet. Pårørende er også velkomne til å delta.
Vi ønsker å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen, og hvordan ujevne profiler innenfor både kognitive, språklige og sosiale områder hos personer med denne diagnosen kan føre til både under- og overvurdering på disse områdene.

Denne dagen vil vi blant annet snakke om:

  • Genetikk ved 16p11.2 delesjon
  • Hva sier forskningen om 16p11.2 delesjon?
  • Nevroutviklingsforstyrrelser ved 16 p11.2 delesjon

I tillegg vil vi høre fra en brukerstemme, og det vil være en panelsamtale med de som har forelest, hvor det blir mulig å stille spørsmål for de som ønsker det.

Det er gratis å delta, men du må melde deg på. Det er mulig å melde seg på helt frem til fagkurset starter.

Vil du vite mer? 

Her finner du påmelding og program for det digitale fagkurset 16p11.2 delesjon

 

 

Vil du dele dette med noen andre?