Kurs for personer med 1q21.1 duplikasjon, 2q37 delesjon, 15q11.2 delesjon

Publisert: 24. juli 2020

Fra 2.-6. november holder Frambu kurs for personer i alle aldre som har en av følgende kromosomforandringer og sammensatte vansker: 1q21.1 duplikasjon, 2q37 delesjon og 15q11.2 delesjon.  Ett av Frambus mål med kurset er å innhente spesifikk informasjon om disse tre diagnosene, samt styrke deltakernes kunnskap om å leve med en svært sjelden kromosomforandring som gir sammensatte vansker. Søknadsfristen er 7. september.

Familier/pårørende og tjenesteytere kan også søke om å delta på kurset. I løpet av denne uken blir det mulig å treffe andre personer med disse diagnosene og deres familier, bli kjent og utveksle erfaringer både på dag- og kveldstid. Endel av kursprogrammet vil være diagnosespesifikt og tilpasset de enkelte deltakerne. Mer om dette vil du finne i programmet som du finner her i vår kurskalender. Her kan du også lese mer om hvordan det er å være på kurs på Frambu, og finne kontaktinformasjon hvis du har spørsmål til oss om dette kurset.

 

Vil du dele dette med noen andre?