Kurs for personer med svært sjeldne kromosom-eller genforandringer

Publisert: 27. april 2020

Laavo og bål

Fra 21.-25. september og 12.-16. oktober arrangerer Frambu kurs for personer i alle aldre med svært sjeldne kromosom- eller genforandringer som medfører sammensatte vansker. Deres familier og tjenesteytere kan også søke om å delta. Kursene har felles søknadsfrist 15. juni.

Gruppen med svært sjeldne kromosom- eller genforandringer som gir sammensatte vansker er stor og sammensatt og øker raskt. Vi har derfor to uker til rådighet i høst. For å kunne tilby så relevante kurs som mulig til hver enkelt deltaker, ønsker vi å sette sammen deltakerne etter diagnose, alder eller funksjon slik at de har mest mulig til felles. Det er derfor ikke mulig å søke om plass for en bestemt uke.

I løpet av de fem dagene som det enkelte kurset varer vil deltakerne få et tilpasset tilbud i vår miljøseksjon, og det vil være temasamtaler og forelesninger for voksne familiemedlemmer og tjenesteytere. I programmet kan du lese nærmere om hvordan de ulike dagene vil være lagt opp. Vi kommer til å tilpasse programmet til både personene med diagnose og familiene etter inntaket, slik at uken blir mest mulig skreddersydd til de som deltar.

Disse kursene har ofte mange søkere, så det er viktig å sende oss søknadsskjema innen fristen.

Her finner du omtale av kurset, samt program og søknadsskjema. 

På grunn av den pågående korona-situasjonen er det usikkert når vi kan holde fysiske kurs på Frambu. Vi håper å kunne avklare nærmere i løpet av mai, men følg med på www.frambu.no eller vårt nyhetsbrev for informasjon om fremtidige kurs. 

 

Vil du dele dette med noen andre?