Kurs for ungdom med en sjelden diagnose

Publisert: 20.april 2020

To ungdommer som tuller og ler

Fra 31. august til 4. september vil Frambu holde kurs rettet mot ungdom på videregående skole. Kurset vil bestå av felles forelesninger, gruppesamtaler og praktiske oppgaver. Deltakerne får mulighet til å utveksle erfaringer og knytte sosialt nettverk med andre i samme situasjon. Søknadsfristen er 19. juni.

På grunn av kursets organisering og bemanning, forventes det at deltakerne kan delta i gruppeaktiviteter og kommunisere med de øvrige deltakerne. I utgangspunktet deltar hver enkelt på kurset uten familie eller støttepersoner.
Vi skal blant annet ha fokus på det å være ungdom og bli voksen med en sjelden diagnose, utdanning og arbeidsliv, rettigheter og annet som kan gjøre hverdagen enklere.

Vi ønsker også å bidra til at deltakerne får økt bevissthet om egne styrker og muligheter og blir i stand til å ta størst mulig ansvar på ulike livsområder.

Hvis dette høres interessant ut kan du lese mer om kurset her i kurskalenderen vår

Der finner du også detaljert program for alle dagene, samt søknadsskjema og kontaktinformasjon hvis du har spørsmål. Vi håper du ønsker å bli med på kurset!

På grunn av den pågående korona-situasjonen er det usikkert når vi kan holde fysiske kurs på Frambu. Vi håper å kunne avklare nærmere i løpet av mai, men følg med på www.frambu.no eller vårt nyhetsbrev for informasjon om fremtidige kurs. 

 

Vil du dele dette med noen andre?