Kurs for ungdom med en sjelden diagnose

Publisert: 29.juni 2020

To ungdommer som tuller og ler

Norge åpner sakte opp igjen etter korona-dvalen og fra slutten av august starter vi opp med kurs på Frambu igjen. Første kurs ut er for ungdom i videregående skole med en sjelden diagnose uten utviklingshemning. Det varer fra 31. august til 4. september og består av et interessant og variert program. Håper du vil være med! Søknadsfristen er utsatt til 20. juli 2020.

Kurset vil bestå av faglige innledninger, gruppesamtaler og aktiviteter.

Vi vil blant annet ha fokus på det å være ungdom og bli voksen med en sjelden diagnose og bidra til at deltakerne får økt bevissthet om egne styrker og muligheter og blir i stand til å ta størst mulig ansvar på ulike livsområder.

Vi vil også legge til rette for at deltakerne skal få oppdage nye muligheter, sprenge egne grenser og føle økt mestring gjennom ulike aktiviteter inne og ute.

Deltakerne vil også få mulighet til å utveksle erfaringer og knytte nettverk med andre i samme situasjon.

Les mer om kurset og se detaljert program for alle dagene her.

Vi håper å se deg på Frambu til høsten!


Smittevern på Frambu
Vi er opptatt av at det skal være trygt å delta på kurs på Frambu og følger rådene fra Folkehelseinstituttet. Her forteller overlege David Bergsaker om hvordan vi det vil bli å delta på kursene våre fremover.

.
.

Vil du dele dette med noen andre?