Kurs for voksne med arvelig ataksi eller arvelig spastisk paraparese (HSP)

Publisert: 8. mai 2024

Fra mandag 2. til onsdag 4. september 2024 skal Frambu ha kurs for voksne med arvelig ataksi eller arvelig spastisk paraparese (HSP). På kurset vil vi ha en blanding av forelesninger, gruppesamtaler og ulike parallellsesjoner der man kan velge mellom ulike tema. Se programmet for detaljer. Vi håper du ønsker å delta! Søknadsfristen er 14. juni 2024.

Tirsdagen i kurset er en todelt fagdag rettet mot fagpersoner og tjenesteytere i kommune- og spesialisthelsetjenesten, men alle som er interesserte kan melde seg på. Fagdagen sendes også digitalt, og du velger i påmeldingen om du vil delta digitalt eller på Frambu. Se egen påmelding og frister i vår kurskalender.

I løpet av de tre dagene kurset varer vil vi blant annet ta opp disse temaene:

  • Hvorfor trenger vi helsekompetanse?
  • Psykisk helse
  • samtaler om diagnosene i mindre grupper
  • ulike parallellsesjoner med valgfri tema som f.eks.
    • spillaktivitet og trening / fysioterapi og trening / Mindfulness- oppmerksomhetsøvelser
    • ergoterapi og hjelpemidler / rettigheter i kommunehelsetjenesten og NAV / arbeidsliv og tilrettelegging/ logopedi

I tillegg legges det til rette for sosialt samvær og tid til å bli kjent med andre deltakere.

Vil du vite mer eller søke om å delta på dette kurset?

Her finner du praktisk informasjon og søknadsskjema.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål!

 

Vil du dele dette med noen andre?