Digitalt kurs for voksne med Duchennes muskeldystrofi

Publisert: 29. mai 2020

Fra 24. til 27. august 2020 inviterer vi til digitalt kurs for personer fra 18 år og oppover med Duchennes muskeldystrofi. Kurset går over fire dager. Søknadsfristen er 12. juni.

På grunn av korona-situasjonen, gjør vi om kurset om Duchennes muskeldystrofi fra fysisk kurs på Frambu til et fire dagers digitalt kurs som kan følges hjemmefra. Detaljplanene er ikke helt klare ennå, men vi ser for oss et par gruppesamtaler pr dag, samt en del nettforelesninger som ses i forkant av samlingene som forberedelse og grunnlag for diskusjon.

Målet for kurset er å se nærmere på livskvalitet og helseoppfølging hos voksne med Duchennes muskeldystrofi. Deltakerne får mulighet til å diskutere med fagpersoner på Frambu og utveksle erfaringer med andre med samme diagnose.

Blant temaene vi vil ta opp er
– muligheter og rettigheter i studier og arbeid
– aktiviteter og tilrettelegging
– helseoppfølging
– ernæring og fordøyelse
– sex og samliv

Les mer om kurset og hvordan du kan delta her.

.

Vil du dele dette med noen andre?